Instagram

Kimchi Hot Stone🔥 available at our Sawtelle location 🙌🏼

 

 

#MyBibigo #BibigoUSA